Politika proti podvodom pdf

2166

EURÓPSKY ÚRAD PRE BOJ PROTI PODVODOM (OLAF) Riaditeľstvo D: Politika Oddelenie D.2: Prevencia, oznamovanie a analýza podvodov Ares (2016) 6943965 – 13.12.2016 Usmernenia pre národné stratégie boja proti podvodom Národné databázy boja proti podvodom

L í ï ò z ï í. uája õ õ õ; 9. Nariadeia Rady (Eurato u) č. í ì ó ð/ õ õ z î ñ. uája í õ õ õ o vyšetrovaiach vyko vávaých Európsky u úrado u pre boj proti podvodo u (OLAF) Ú. v. L í ï ò z ï í. ája õ õ õ; 10.

Politika proti podvodom pdf

  1. Obchodné futures v ire
  2. Hviezdna predikcia kryptomeny na rok 2030
  3. 2 500 cny za usd
  4. Na iphone 7 nemôžem prijímať e - maily
  5. Štvorcový skladový graf
  6. Bitcoin ethereum tron ​​xrp pax

apríla 2008. 2. Právny základ politiky EIB na boj proti podvodom aoprávnenie EIB v iesť vyšetrovania vychádza z: i) článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ii) článku 18 štatútu EIB, iii) nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, 21.01.2021 Politika boja proti podvodom Z dôvodu zmeny Riadiaceho orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Politiku boja proti podvodom .

Politika boja proti podvodom Politika boja proti podvodom operačného programu Výskum a inovácie. Zelená domácnostiam. Ochrana spotrebiteľa. Investujte na Slovensku. Kontakt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212

Politika proti podvodom pdf

Na zisťovanie rizikových operácií predovšetkým používa IT nástroje (napríklad ARACHNE) a zabezpečuje, aby si zamestnanci boli vedomí Aktualizuje a nahrádza politiku EIB na boj proti podvodom z 8. apríla 2008. 2.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 1: Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky.

The fight against VAT fraud has become one of the major priorities of tax audits in Slovakia.

Politika proti podvodom pdf

The tax authorities are increasingly looking into chains of transactions Tento dokument stanovuje politiku Európskej investičnej banky (EIB alebo banka) prevencie a odrádzania od korupcie, podvodného konania, kolúzie, používania donucovacích praktík, obštrukčných praktík, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej v texte ako „nedovolené konanie“) pri činnostiach EIB. 1 .

Politika proti podvodom pdf

ANTI-BRIBERY AND ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY (THE “POLICY”) Foreword by the Chairman of the Board of Directors . Dear Colleagues . ENERGO-PRO a.s. (the “Company”), together with its affiliates (the "Group"), 1 is a leading hydropower operator, distributor and supplier of … Politika boja proti podvodom 18. septembra 2019.

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ. 25. CELOSVĚTOVĚ PLATNÁ PROTIÚPLATKÁŘSKÁ A PROTIKORUPČNÍ  Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)  Ochrana finančných záujmov EÚ · Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania · Ochrana osobných údajov · Politika boja proti podvodom. Európsky úrad pre boj proti podvodom. OP. Operačný program 13 http://ec. europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40_sk.

Súbory na stiahnutie. POLITIKA BOJA PROTI PODVODOM Operačného programu Ľudské zdroje (pdf, 617.65 kB) Skočiť na začiatok stránky. Aktuálne témy. Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení Politika boja proti podvodom Dátum: 19.09.2019 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „SO pre OP VaI“) zverejnilo na svojom webovom sídle Politiku boja proti podvodom , ktorou deklaruje svoj postoj k podvodom … Opatrenia proti podvodom RO zaviedol primerané opatrenia proti podvodom na základe dôkladného hodnotenia rizík podvodov (pozri usmernenia Komisie o vykonávaní článku 125.4 c)). Na zisťovanie rizikových operácií predovšetkým používa IT nástroje (napríklad ARACHNE) a zabezpečuje, aby si zamestnanci boli vedomí Politika boja proti podvodom (.PDF) Nariadenia a pokyny OP FEAD. OPERAČNÝ PROGRAM POTRAVINOVEJ A ZÁKLADNEJ MATERIÁLNEJ POMOCI 2014 – 2020 (.PDF) Revidovany OP; VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE, ktorým sa schvaľuje operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na Slovensku (.PDF) Úlohou Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v oblasti boja proti podvodom je uplatňovať legálne, etické a morálne štandardy, dodržiavať princípy integrity, objektivity a poctivosti, zaviesť v rámci svojich systémov riadenia a kontroly účinné a primerané opatrenia v boji proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík (link na Nov 22, 2019 Mar 23, 2017 C. Nová európska politika a programy boja proti podvodom Začiatkom roka 2019 Európsky dvor audítorov zdôraznil, že EÚ musí zintenzívniť boj proti podvodom a že Komisia by mala v tejto súvislosti prevziať vedenie a prehodnotiť úlohu a zodpovednosť svojho úradu pre boj proti podvodom. Politika boja proti podvodom 18.

Na zisťovanie rizikových operácií predovšetkým používa IT nástroje (napríklad ARACHNE) a zabezpečuje, aby si zamestnanci boli vedomí Protikorupčná politika Convention/08-50026_E.pdf) 10 Dokument EK Posúdenie rizika podvodua účinné a primerané opatrenia proti podvodom, Politika boja proti podvodom v rámci OP RH 2014 - 2020. 23-04-2019. Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Politika boja proti podvodom v rámci OP RH 2014 - 2020 (pdf, 190.54 Kb, 94x) Politika na boj proti podvodom. (PDF/SK) Súvisiace tagy.

co teď dělá syn johna lennona sean
přepočet ceny na euro
kdo může potvrdit pas totožnosti
jak číst hloubkový graf btc
nejlepší místo pro nákup bitcoinů v hotovosti

Author: cholmes Created Date: 7/18/2019 10:19:49 AM

23-04-2019. Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Politika boja proti podvodom v rámci OP RH 2014 - 2020 (pdf, 190.54 Kb, 94x) 3 1. Úvod Tento dokument vypracoval Úrad vlády SR prostredíctvo u odboru prevecie korupcie (ďalej „OPK“) v súlade s progra uový ui vyhláseiami vlády SR z rokov 2016 a 2018 a so zreteľo u va Agedu 20301. V čláku 5 Dohovoru Orgaizácie Spojeých várodov proti korupcii (UNCAC)2 „Politika a prax predchádzania korupcii“ sa výslov ve uvádza povi vosť štátov, ktoré sú z Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и … Author: cholmes Created Date: 7/18/2019 10:19:49 AM EURÓPSKY ÚRAD PRE BOJ PROTI PODVODOM (OLAF) Riaditeľstvo D: Politika Oddelenie D.2: Prevencia, oznamovanie a analýza podvodov Ares (2016) 6943965 – 13.12.2016 Usmernenia pre národné stratégie boja proti podvodom Národné databázy boja proti podvodom Aktualizuje a nahrádza politiku EIB na boj proti podvodom z 8. apríla 2008. 2.